LOKALERNE

LOKALERNE

KLUBLOKALE


I tilknytning til værkstedet er der et hyggeligt klublokale med tilhørende køkken.

Dette bliver anvendt til klubmøder.


På 1. sal er der helt ny opførte lokaler, som kan benyttes til julestue, generalforsamling og andre interne arrangementer.

Klublokalet er beliggende på Forchhammersvej 5,

9000 Aalborg

VÆRKSTED


Klubben råder over et værksted i forbindelse med mødelokalet på Forchhammersvej 5, Aalborg.


På værkstedet er der 5-6 pladser til restaurering af biler, og 4-5 pladser til motorcykler.


Desuden er der en smøregrav, som i sommerhalvåret friholdes til mindre reparationer, smøring og lignende.