Nyheder

Vigtig information !!


Vedr. brug af værkstedet:
Ind i mellem er vi i bestyrelsen nødt til at drøfte ting som er ”mindre sjove”
– Sådan var det også ved vores sidste bestyrelsesmøde.
Denne gang drejede det sig om værkstedet, og de vanskeligheder der har været og er i forbindelse med brugen af dette.
En del af vanskelighederne bunder sikkert i de semikaotiske forhold vi har levet under de seneste par år, men vi er nu nødt til at normalisere forholdene igen – hvorfor vi har valgt at udsende dette:

  1.  Vi har på værkstedet en række regler vedr. brugen af værkstedet, og disse skal følges, hvorfor man bedes læse disse inden man bestiller plads, og holde dem for øje mens man har sin plads.
  2.  værkstedet råder over 1 plads der kan lejes for MAX 12 måneder. 2 pladser der kan lejes for MAX 6 måneder. 1 plads der kan lejes for MAX 3 måneder. Dertil 2 restaureringspladser for 2-hjulede køretøjer foran graven Når man aftaler med lokaleforvalteren hvor længe man har pladsen, er denne aftale grundlæggende bindende. Det betyder at man kun kan få forlænget aftalen hvis der ikke er andre der venter på pladsen. Pladserne tildeles efter tur, og må IKKE ”handles indbyrdes” – alle aftaler skal gå gennem lokaleforvalteren. Grundlæggende er en aftale om værkstedstid bindende – og kan ikke forventes forlænget. Dette af hensyn til klubmedlemmer der står på venteliste – og ikke kan komme til fordi projekter trækker ud. Derfor – sørg for at have klokkeklare aftaler med underleverandører (pladesmede, malere etc) og gør det klart på skrift til lokaleforvalteren, så det er muligt at udnytte værkstedskapaciteten bedst muligt. Når et køretøj et tildelt en plads, er det den plads det skal stå på – og ikke andre. Ligeledes er det IKKE tilladt at ”brede” sig ud over andre pladser end sin egen. Værkstedet må ikke benyttes som garage. Stilstand i renoveringen betragtes som sådan.
  3. Med hver værkstedsplads følger et tremmerum i kælderen. Dette er til opbevaring af værktøj, reservedele mm. Disse ting skal ikke opbevares i værkstedet.
  4. Der må ikke laves arbejde i værkstedet der støver/lugter nævneværdigt. Hele huset bliver forurenet, og klubben risikerer at blive sat på gaden.
  5. Der må i forbindelse med værkstedet/klubhuset ikke opbevares private ting der ikke har med motorkøretøjer at gøre.
  6. De gældende regler for brug af værkstedspladserne bliver hængt op i værkstedet. På den måde er vi sikre på at alle er klar over de fælles regler. Alternativet kan blive skriftlige aftaler/kontrakter og evt. forudbetaling – en udvikling vi ikke ønsker, men kan blive nødt til.

Lokaleforvalter: Palle B Christensen, Formand: Peter Adamsen
og den resterende bestyrelse.
Gode venner og klubkammerater - alle nævnt, ingen glemt.

Så er vi igang med 2022. Godt nytår til jer alle og til NVMK.

Det der først og fremmest bliver interessant for os er hvornår vi kan bruge vores samlingsstue igen, og hvordan vi i praksis skal afholde klubaftener fremover.

Som det ser ud lige nu, så er der absolut ingen prognoser på hvornår vi igen kan komme ind i stuen. Men de nye vinduer kommer måske i løbet af de næste par uger - deromkring.

Dertil har folketinget besluttet, at forsamlingshuse, festsale og mødelokaler skal holdes lukkede ind til den 17/1. ... reglerne for klublokaler er knapt så restriktive, men vi er jo husvilde!

Vores værksted kan vi benytte - det er det foreløbige lyspunkt. Benyt jer af det. Alt det I kan.

Vi ses - om få uger på landevejene...

Formand Peter Adamsen
Julestue Mandag d. 13 december

husk Coronapas eller negativ test. Vi registrerer alle gæster med navn

og telefonnummer af hensyn til evt smittesporing.

Og det er en ufravigelig betingelse for at kunne deltage.


Vigtige Corona regler vedr. generalforsamlingen.

Bliv hjemme, hvis du har symptomer.
Kun adgang med Coronapas eller gyldig negativ test.
Vi skal kontrollerer alle ved indgangen til generalforsamlingen.
For at undgå kø ved indgangen, så sørg for at jeres App. på telefonen er opdateret og er klar når i er ved døren,
hvis ikke den har været brugt i længere tid, skal den måske opdateres med NEM ID og det kan tage lidt tid.
Alle skal reg. så i kan kontaktes ved en evt. smitte opsporing.


Husk Generalforsamlingen 2021, afholdes d. 20-11-21 kl. 10.00, husk tilmelding senest 5/11-21 læs mere i blad nr. 5.


Husk generalforsamlingen 2020, den 16-9-21 kl. 19


13-9-21

Nu er det officielt fra kommunen:

”I forbindelse med genåbningen af fritidslivet er det med stor glæde, at vi nu kan meddele jer, at alle restriktioner pr. dags dato bortfalder på idræts- og fritidsområdet. … Vi vil endnu engang gerne kvittere for jeres indsats under coronaen.

I har tacklet situationen rigtig flot og vist stor ihærdighed og iderigdom i forbindelse med at fastholde et godt og varieret fritidsliv i vores kommune.”